HAREKETLİ HEDEF SİSTEMİ

Radyo kontrollü uzaktan kumanda ile hareket edecek şekilde tasarlanmış olan Çok Yönlü Hareketli Hedef sistemi askeri personelin reflekslerini artırmak, manevra kabiliyetini yükseltmek, hareket ve nişan becerilerini üst seviyeye çıkartmak ve doğal hareketi tahmin etmeye ve yorumlamaya yönelik eğitilmesi amacı ile tasarlanmıştır. Bunların yanı sıra personelin anlık olarak değişen durumlar karşısında ani karar verme yeteneğinin artırılmasında önemli rol oynamaktadır.

ÖZELLİKLER

HAREKET KABİLİYETİ

Çok yönlü hareketli hedef, belirli senaryolar çerçevesinde (Saklanma, Kaçma ve Saldırma) radyo frekans kontrollü kumanda sa- yesinde kullanıcının isteği doğrultusunda hareket edebilmekte- dir. Tüm robotlar ayrı kumandalar ve ayrı kullanıcılar ile aynı eğitim senaryosunda kullanılabileceği gibi tek kumanda ile birden fazla robot yönlendirilebilmektedir.

AÇIK ALAN UYGULAMALARI

Açık alan eğitimlerinde yakın mesafe ve uzak mesafe (keskin nişancı) eğitimlerine uygun tasarlanmıştır. Yakın mesafe eğitimlerinde önem teşkil eden kurşun sekme ihtimallerini minimuma indirecek yapı dizaynına sahiptir.

KESKİN NİŞANCI UYGULAMALARI

Çok yönlü hareketli hedef değişken hızlar ile kumanda edile- bilmektedir. Bu sayede keskin nişancılar için oldukça zorlu ancak doğal koşullar oluşturarak saha operasyonları hakkında gerçekçi bir taktik imkanı verir.

KAÇIŞ UYGUAMALARI

Çok yönlü hareketli hedef uzaktan kumanda kontrolü sayesinde ani manevralar ile nişan alan personelden; farklı hızlarda ve doğrultularda uzaklaşabilmektedir. Bu uygulama ile hedef mesafesinin anlık değişimi karşısında odaklanma, koordinasyon ve hızlı karar verme kabiliyetleri geliştirilmektedir.

SAKLANMA UYGULAMALARI

Çok yönlü hareketli hedef uzaktan kumanda kontrolü ile açık arazi veya kapalı alan eğitim- lerinde hızlı manevra kabiliyetleri sayesinde duvar, kolon, ağaç vb. gibi objelerin arkasına konumlandırılabilmektedir. Bu sayede personelin hızlı karar verme ve zorlu koşullar altında nişan alma kabiliyetleri geliştirilmektedir.

KAPALI ALAN UYGULAMALARI

Çok yönlü hareketli hedefin bina içi eğitimlerinde gerçekçi bir şekilde kullanılabilmesi amacı ile robot alt taşıyıcı sistemi, standart koridor ve kapı geçiş ölçülerine uygun tasarlan- mıştır 360 derece dönebilme kabiliyeti sayesinde bina içi kullanıma elverişlidir. Kapalı alan uygulamalarında yakın mesafe atış eğitimleri gerçekleştirilmektedir.

SİSTEMSEL ÖZELLİKLER

Radyo Kontrollü 500 Metre Mesafe.
Mermi- Vuruş Algılayabilen Sensör Sistemi.
Hızlı Şarj Olabilen Batarya Sistemi.
Kurşun Geçirmez Kasa.
İstenen Hızda Kontrol Edebilme Özelliği.
4 Çeker Dolgu Tekerlek.
360 Derece Kendi Etrafında Dönebilme Kabiliyeti.
%20 Açı ile Tırmanma Kabiliyeti.
Su Geçirmez Taşıyıcı Sistem.
Periyodik Bakıma İhtiyaç Olmayan Tasarım.